Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, εντός 14 ημερών, από την ηλεκτρονική σας αγορά. Η περίοδος αυτή ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων σας. Ωστόσο, αν η λήξη αυτής της προθεσμίας συμπίπτει με αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Δεν αρκεί να επιστρέψετε απλώς τα εμπορεύματα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε ρητά για τη σχετική απόφασή σας. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με την προσθήκη μιας γραπτής δήλωσης σύμφωνης με το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, με την οποία μπορείτε να μας ενημερώσετε για την υπαναχώρησή σας.
Εμείς οφείλουμε να σας επιστρέψουμε τα χρήματα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης υπαναχώρησης, αλλά μπορούμε να καθυστερήσουμε την επιστροφή εάν δεν έχουμε λάβει πίσω τα εμπορεύματα ή την απόδειξη για την επιστροφή τους. Στα χρήματα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά τέλη που πληρώσατε όταν κάνατε την αγορά σας. Ωστόσο, μπορεί να σας χρεώσουμε πρόσθετες δαπάνες παράδοσης εάν έχετε ζητήσει επιπλέον υπηρεσίες παράδοσης όπως για παράδειγμα "ταχεία επίδοση" κλπ. Εσείς επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων σε εμάς.

Προσοχή!

Σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα εμπορεύματα που παραλάβατε προτού αποφασίσετε να υπαναχωρήσετε από την αγορά. Το δικαίωμα υπαναχώρησης σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε το προϊόν όπως θα το κάνατε σε ένα φυσικό κατάστημα, και όχι να το χρησιμοποιήσετε ελεύθερα για 14 ημέρες.